Make your own free website on Tripod.com
:: Festival
   
วันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่ที่ระบุด้านล่างนี้เป็นของปี ค.ศ. 2004 (วันที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีสำหรับบางวันเท่านั้น)

1 มกราคม New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ (โอโชกัตสึ)
12 มกราคม Coming of Age Day วันผู้บรรลุนิติภาวะ (เซยินโนะหิ)
11 กุมภาพันธ์ National Foundation Day วันชาติ (เคนโคกุคิเนนบิ)
20 มีนาคม Spring Equinox Day วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ (ชุนบุนโนะหิ)
29 เมษายน Green Day วันสิ่งแวดล้อม (มิโดริโนะหิ)
3 พฤษภาคม Constitution Day วันรัฐธรรมณูญ (เคมโปคิเนนบิ)
5 พฤษภาคม Children's Day วันเด็ก (โคโดโมโนะหิ)
19 กรกฎาคม Marine Day วันชาวประมง (อุมิโนะหิ)
20 กันยายน Respect for the Aged Day วันผู้สูงอายุ (เคโรโนะหิ)
23 กันยายน Autumn Equinox Day วันเริ่มฤดูใบไม้ร่วง (ชูบุนโนะหิ)
11 ตุลาคม Health-Sport Day วันพลานามัย (ไทอิคุโนะหิ)
3 พฤศจิกายน Cultural Day วันวัฒนธรรม (บุงกะโนะหิ)
23 พฤศจิกายน Labour Day วันแรงงาน (คินโรคันชาโนะหิ)
23 ธันวาคม
H.M. the Emperor's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิ (เทนโนทันโจบิ)

ที่มา
: สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ.กรุงโตเกียว
ประเพณีหรืองานเทศกาลที่สำคัญ

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฏาคม |
สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |


เดือน มกราคม

วันที่ 1 วันขึ้นปีใหม่
เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวญี่ปุ่นจะรับประทานโมจิ หรือซุปโมจิ และจะไปไหว้พระขอพรที่วัด หลังจากนั้นก็จะนำต้นไม้ชื่อมัทซึ มาวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และประดับด้วยไม้ไผ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงความซื่อตรง ซื่อสัตย์ เหมือนลำไผ่ และความอ่อนน้อมแต่แข็งแรงเหมือนต้นไผ่ซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ 2 ของเดือน วันผู้บรรลุนิติภาวะ (เซยินโนะหิ)
ชายหญิงชาวญี่ปุ่นที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ โดยแต่ละอำเภอของญี่ปุ่นจะจัดทำพิธีต่างๆ และให้ชายหญิงที่มีอายุครบ 20 ปี มาเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ชายญี่ปุ่นจะใส่ชุดสากลหรือชุดฮาโอริ ส่วนผู้หญิงญี่ปุ่นจะสวมใส่ชุดกิโมโน

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่ 3 พิธีโปรยถั่วแดงปัดรังควาน (เส็ตซึบุง)
ชาวญี่ปุ่นจะนำถั่วแดงโปรยในบ้านและบริเวณนอกบ้านเพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้าน และให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน หลังจากนั้นก็จะรับประทานเมล็ดถั่วแดงจำนวนเท่ากับอายุของตนเอง เพราะเชื่อว่ารับประทานแล้วจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง

วันที่ 14 วันแห่งความรัก (วาเลนไทน์)
เป็นวัฒนธรรมของตะวันตก ซึ่งผู้หญิงญี่ปุ่นจะแสดงความรักโดยการมอบช็อคโกแลตให้กับผู้ชายที่เป็นคนรัก เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ

เดือน มีนาคม

วันที่ 3 วันเด็กผู้หญิง (ฮินะมัทซึริ)
บ้านที่มีบุตรสาวจะนำตุ๊กตามาตั้งไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสุข

วันที่ 14 White Day
เป็นวันซึ่งผู้ชายญี่ปุ่นจะมอบช็อคโกแลตสีขาวหรือดอกไม้ ให้กับผู้หญิงซึ่งมอบช็อคโกแลตให้ตนในวันวาเลนไทน์ วันที่เวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน Spring Equinox
ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ และเป็นวันไหว้กระดูกที่สุสาน (โอฮะกะมาอิริ)ญาติพี่น้องอาจจะมารวมตัวกันไปที่สุสานเพื่อไปทำความสะอาด และนำดอกไม้ไปไหว้กระดูกญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

เดือน เมษายน

* ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิคือช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน จะเป็นช่วงดอกซากุระบาน ซึ่งครอบครัวชาวญี่ปุ่นมักจะนำอาหารไปนั่งรับประทานในสวนเพื่อชมดอกซากุระ (ฮานาหมิ)

เดือน พฤษภาคม

วันที่ 5 วันเด็ก
ครอบครัวที่มีบุตรชายจะนำผ้าที่เป็นรูปปลา (โคอิ) มาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน วันแม่
วันระลึกถึงพระคุณมารดา ชาวญี่ปุ่นมักจะนำดอกไม้ (คาร์เนชัน) ไปมอบให้มารดา

* ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ชาวญี่ปุ่นมักจะลาพักผ่อนติดต่อกันหลายวัน เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยว (Golden Week)

เดือน มิถุนายน

วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน วันพ่อ
วันระลึกถึงพระคุณบิดา ชาวญี่ปุ่นมักจะนำของขวัญไปมอบให้บิดา

เดือน กรกฎาคม

วันที่ 7 วันเทศกาลทะนะบะตะ
ชาวญี่ปุ่นที่ประสงค์สิ่งใดก็จะเขียนคำขอพรลงในกระดาษสี และนำไปแขวนกับกิ่งไผ่ที่ตัดมาเสียบไว้ที่หน้าบ้าน
* ในเดือนกรกฎาคม จะมีวันที่เริ่มเปิดให้เล่นน้ำทะเลได้ (อุมิบิรากิ)
* ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟ (ฮานาบิ)

เดือน สิงหาคม

วันที่ 15 วันเทศกาลโอบง
ชาวญี่ปุ่นจะกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมบิดามารดาและญาติพี่น้อง และไหว้บรรพบุรุษ

เดือน กันยายน

วันที่เวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน Autumn Equinox
ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง และเป็นวันไหว้กระดูกที่สุสาน (โอฮิกัง)

เดือน ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน

วันที่ 3 วันพิธีเด็กทางชินโต (ชิจิ โกะ ซัง)
ครอบครัวใดที่มีบุตรอายุครบ 3 ขวบ 5 ขวบ และ 7 ขวบ จะพาไปไหว้ศาลเจ้าเพื่อขอให้บุตรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งชาวญี่ปุ่นถือว่าเลข 3, 5 และ 7 เป็นเลขดี มีโชค หากเป็นบุตรสาวมักจะนำไปตอนอายุครบ 3 ขวบ และ 7 ขวบ หากเป็นบุตร
ชายมักจะนำไปตอนอายุครบ 5 ขวบ

เดือน ธันวาคม

วันที่ 25 วันคริสต์มาส
ชาวญี่ปุ่นเฉลิมฉลองตามวัฒนธรรมของตะวันตก
* ในช่วงปลายปี ชาวญี่ปุ่นจะทำความสะอาดบ้านเพื่อต้อนรับวันปีใหม่

ที่มา: สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ.กรุงโตเกียว

 
All right reserved. Copyright (c) 2004 Thai Student Society at Tokai University. Contact : thaiintokai@yahoo.com