Make your own free website on Tripod.com
:: Health care
   
การทำประกันสุขภาพ

    การทำประกันสุขภาพ สามารถเลือกได้หลายทางเลือก คือ ทำกับทางสำนักงานเขต ทำกับบริษัทเอกชน และทำกับทางมหาวิทยาลัย

การทำประกันสุขภาพกับสำนักงานเขต
    สามารถไปทำได้ที่สำนักงานเขตที่เราพักอาศัย การทำประกันสุขภาพกับทางสำนักงานเขต ก็คล้ายกับการทำประกันสังคมบ้านเรา ซึ่งจะสมัครหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าเลือกทำแล้วเราจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพียง 30% ของเงินทั้งหมด ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไร หลังจากทำบัตรต่างด้าว (Alien card) เรียบร้อยแล้ว ก็ไปที่เคาเตอร์ประกันสังคม เพื่อทำบัตรประกันสุขภาพต่อได้เลย (อาจต้องรอสักพัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำบัตรต่างด้าวคีย์ข้อมูลเราเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อน) ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพเดือนละประมาณ 20,000 กว่าเยน สำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพประมาณเดือนละ 7,000 เยน หรือน้อยกว่า ขึ้นกับแต่ละเขต (
สำหรับเขตฮาดาโน จะเสียปีละ 15,500 เยน หรือประมาณเดือนละ 1,292 เยน) การจ่ายก็สามารถจ่ายได้ทั้งแบบรายปี หรือแบบรายเดือนก็ได้ โดยทางสำนักงานเขตจะส่งใบเรียกเก็บเงินมาให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายหลัง ซึ่งใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวจะแยกเป็นงวด ๆ ตามระยะเวลาที่ทำสุขภาพในหนึ่งปี (เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม) จากนั้นก็นำใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวไปชำระที่ไปรษณีย์ เท่านั้น

เวลาไปรับการรักษาพยาบาลที่ใด ก็อย่าลืมนำบัตรประกันสุขภาพติดไปด้วย เมื่อไปถึงก็ยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเพื่อจะได้เสียค่าใช้จ่าย 30% แต่ถ้าลืมนำไป ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน แล้วนำใบเสร็จไปขอรับเงินคืนได้ที่เคาเตอร์ประกันสังคมที่สำนักงานเขต ซึ่งค่อนข้างใช้เวลาในการได้รับเงินคืน (ประมาณสามเดือน)
ที่มา: วารสารสายใย ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2003

การทำประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
ต้องติดต่อ หรือดูเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเองโดยติดต่อไปยังบริษัทประกัน สำหรับที่มหาวิทยาลัยโตไกปกติ จะมีจดหมายจากบริษัทประกันส่งมาให้กับเราผ่านทาง อ. ที่ปรึกษา ตอนต้นปี ค่าใช้จ่ายก็ประมาณปีละ 30,000 - 50,000 เยน ขึ้นกับความคุ้มครอง

การทำประกันสุขภาพกับทางมหาวิทยาลัย
ปกติทางมหาวิทยาลัย (โตไก) จะรวมค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพไว้ในค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตอนต้นปี (ประมาณ 3,000 เยน) ซึ่งทำให้เราสามารถใช้สิทธิ์ในการ Claim ค่ารักษาพยาบาลที่เราจ่ายให้กับทางสถานพยาบาลในส่วน 30% คืนได้อีก (ดูรายละเอียดการ claim ค่ารักษาพยาบาลด้านล่าง)

การ Claim ค่ารักษาพยาบาล

     สำหรับการ Claim ค่ารักษาพยาบาลกับทางมหาวิทยาลัยนั้น สามารถทำได้ตามสิทธิ์ (กรณีที่เราเลือกทำประกันสุขภาพ หรือเสียค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพให้กับมหาวิทยาลัยตอนต้นปี) โดยสามารถรับเงินคืนได้ตามสัดส่วนที่เราเลือกทำ

ขั้นตอนการ Claim ค่ารักษาพยาบาล
1. ติดต่อที่ กกไซโครุกะ ตึก 8 ชั้นสอง ฝ่าย International affairs เพื่อขอรับฟอร์มสำหรับใช้ในการ claim ค่ารักษาพยาบาล (หรือดาวโหลดด้านล่าง) ซึ่งมีด้วยกัน 2 ชุด คือ
     - ฟอร์มสำหรับนักศึกษา (ดาวโหลดฟอร์ม)
     - ฟอร์มสำหรับสถานพยาบาล (ดาวโหลดฟอร์ม)

2. ในวันที่ไปตรวจหรือรับการรักษา ให้นำฟอร์มสำหรับสถานพยาบาลส่งให้กับคุณหมอ หรือเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลกรอกรายละเอียด (ค่าใช้จ่ายในการรักษา) พร้อมประทับตรา (อิงคัง)

3.นำฟอร์มสำหรับสถานพยาบาล (จากขั้นตอนที่ 2) พร้อมฟอร์มสำหรับนักศึกษา ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย ส่งให้กับ กกไซโครุกะ

4. รอการติดต่อให้ไปรับเงินค่ารักษาพยาบาลคืน (ระยะเวลาจะอยู่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ ถึงประมาณ 1 เดือน)
สถานพยาบาลที่ควรรู้

     การเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในประเทศญี่ปุ่น ค่อนข้างต่างจากบ้านเรา กล่าวคือสถานพยาบาล (หรือคลีนิก) ที่นี่จะเป็นลักษณะแยกเฉพาะทาง (ยกเว้นโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ที่ให้บริการครบวงจร) ดังนั้นก่อนที่จะไปเข้ารับการรักษา ควรศึกษาข้อมูลสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้ดีก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวียนไปหลาย ๆ ที่


 
All right reserved. Copyright (c) 2004 Thai Student Society at Tokai University. Contact : thaiintokai@yahoo.com