Make your own free website on Tripod.com
:: Housing
   
    การหาที่พักในญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เมื่อต้องหาที่พักด้วยตนเอง แต่สามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
     
- ปรึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งทางหน่วยงานจะมีข้อมูลเกี่ยวกับที่พักต่างๆ รอบๆ มหาลัยไว้แนะนำสำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่
        - ติดต่อผ่านนายหน้าจัดหาบ้านเช่า ( Fudosan ) ซึ่งมีอยู่มากมายหาได้ไม่ยาก โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟโตไกไดงะกุมะเอะ สังเกตุจากที่หน้ากระจกร้านจะมีป้ายติดประกาศบ้านเช่า , ห้องเช่าต่าง ๆ ไว้ให้ลูกค้าที่ผ่านไปมาได้แวะดู หากสนใจที่ไหนก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ซึ่งก่อนอื่นควรจะบอกความต้องการของตนว่า ต้องการห้องแบบไหน อยู่ในบริเวณใดและงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณเท่าไร เพื่อให้ทางนายหน้าแนะนำห้องเช่าให้สอดคล้องตามความต้องการ หลังจากเลือกดูจากเอกสารข้อมูลแล้ว เมื่อนักศึกษาพึงพอใจแห่งไหน ก็ให้ทางนายหน้าพาไปดูสถานที่จริง หากมีข้อสงสัยอะไรก็ควรจะถามนายหน้าให้เข้าใจ ถ้าไม่ถูกใจก็สามารถปฏิเสธได้ ทางร้านไม่คิดค่าพาไปชม แต่ถ้าตกลงใจจะเช่าห้องที่ทางนายหน้าแนะนำแล้ว ก็ต้องจ่ายเงินสำหรับค่านายหน้าด้วย
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการหาที่พัก

- ขนาดของห้องพักในญี่ปุ่นนั้น จะเรียกตามขนาดของจำนวนเสื่อตาตามิ ( 1 ผืน = 1.8 ม. X 90 ซม.) ถึงแม้ว่าในความเป็นจริง ห้องนั้นจะไม่ได้ปูด้วยเสื่อตาตามิก็ตาม เช่นห้องขนาด 6 เสื่อ ( ประมาณ 9.7 ตารางเมตร ) , ห้องขนาด 10 เสื่อ ( ประมาณ 16 ตารางเมตร ) เป็นต้น

- ปกติแล้วห้องพักให้เช่าในญี่ปุ่นนั้น จะเป็นห้องโล่ง ๆ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ เพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นอนแบบญี่ปุ่น (ฟุตอง) , ผ้าห่ม , หมอน รวมถึงเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองด้วย

- ในการเช่าห้องพักนั้น นอกจากค่าเช่าแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียม เงินกินเปล่า ค่ามัดจำต่าง ๆ ที่จะต้องชำระอีกมากมาย รวมแล้วจำเป็นจะต้องมีเงินประมาณ 5 - 6 เท่าของราคาค่าเช่า ที่จะต้องชำระครั้งแรกเมื่อเข้าพัก ฉะนั้นจะต้องคำนวนงบประมาณล่วงหน้าให้ดี

- หากคุณพูดภาษาญี่ปุ่นไม่คล่อง ควรจะพาเพื่อนชาวญี่ปุ่น หรือคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีไปด้วย เพื่อให้การซักถาม หรือการเจรจาต่อรองเป็นไปอย่างราบรื่น
- DK คือ Dinning Kitchen ห้องครัวนั่นเอง
ปกติบ้านเช่า ห้องสุขา กับ ห้องอาบน้ำจะแยกกัน

ดังภาพคือห้อง 2DK คือ มีห้อง 2 ห้องและห้องครัว แต่ถ้าเป็น 1KD ก็จะมีห้อง 1 ห้องกับห้องครัวเท่านั้น

การทำสัญญาเช่า

     เมื่อตัดสินใจจะเข้าพักอาศัยในที่ใดที่หนึ่งแล้ว ก็จะต้องมีการทำสัญญาเช่า ซึ่งจะระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ในการชำระเงิน ระยะเวลาในการเช่า และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติเมื่อเข้าอยู่อาศัย ใบสัญญาเช่านี้จะระบุข้อความที่สำคัญไว้ทุกอย่าง ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาให้ดีก่อนที่จะเซ็นต์ชื่อหรือประทับตราลงในสัญญา และต้องเก็บรักษาใบสัญญานี้ไว้ให้ดีจนกว่าจะถึงเวลาเลิกสัญญา

ในการทำสัญญา ก็จะมีเงินที่จะต้องจ่ายได้แก่
- เงินค่าเช่า ( ยะจิง ) คือค่าเช่าห้องเป็นเวลา 1 เดือน โดยปกติแล้วเป็นการชำระล่วงหน้า เงินค่าเช่าของเดือนถัดไป จะต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้
- เงินกินเปล่า ( เรคิง ) เป็นเงินค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่ง ที่ต้องจ่ายให้เจ้าของบ้านเวลาที่จะเช่าห้อง โดยปกติคิดเป็นเงิน 1 ถึง 2 เท่าของค่าเช่าห้อง เงินนี้จะไม่ได้รับคืน
- เงินมัดจำ ( ชิกิคิง ) เป็นเงินที่เจ้าของบ้านจะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินประกัน ในกรณีที่ผู้เช่าค้างจ่ายค่าเช่า หรือทำความเสียหายให้แก่ห้องเช่า โดยปกติคิดเป็นเงิน 1 ถึง 2 เท่าของค่าเช่าห้อง เวลาที่ย้ายออก ผู้เช่าจะได้รับเงินก้อนนี้คืน ( ถ้ามีเหลือ ) หลังจากที่หักค่าซ่อมแซมห้องแล้ว
- ค่าบำรุงจิปาถะ ( เคียวเอคิคิง ) คือเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของส่วนรวม เช่น บริเวณบันได ทางเดิน ห้องน้ำที่ใช้รวม ฯลฯ เป็นรายเดือน
- ค่านายหน้า ( จูไกเทซือเรียว ) ในกรณีที่ติดต่อเช่าบ้านโดยผ่านร้านนายหน้าจัดหาบ้านเช่า ก็จะต้องจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมนี้ให้แก่ร้านนายหน้า โดยปกติจะคิดเป็นเงินเท่ากับค่าเช่าห้อง 1 เดือน

     เวลาทำสัญญาเช่านั้น จำเป็นที่จะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นชาวญี่ปุ่น แม้ว่าผู้เช่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเองก็ต้องมีผู้ค้ำประกันเช่นเดียวกัน เวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้น ไม่ว่าผู้เช่าจะทำความเสียหายให้แก่บ้านเช่า หรือไม่มีเงินชำระค่าเช่า ฯลฯ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแทน

     หากจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือแต่งเติมห้องพักใหม่ จะต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากเจ้าของบ้านด้วย ไม่ควรทำโดยพลการ เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

      ปกติแล้วในการย้ายออกจากที่พักที่เช่าอยู่ จะต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบล่วงหน้า 1 เดือน ถ้าย้ายออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเฉพาะในกรณีที่สัญญาเช่ายังไม่หมด คุณอาจจะต้องถูกเรียกเก็บค่าเช่าบ้านอีกหนึ่งเดือนก็เป็นได้

 
All right reserved. Copyright (c) 2004 Thai Student Society at Tokai University. Contact : thaiintokai@yahoo.com