Make your own free website on Tripod.com
:: Money issue
   
การเปิดบัญชี

    หากพูดถึงเรื่องการเงินก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อย เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นก็ว่าได้ ขอแนะนำว่าก่อนมาญี่ปุ่นควรทำบัตรเอทีเอ็มประเภทที่ใช้กดสดต่างประเทศได้ เช่น
บัตรวีซ่าอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถทำได้จากธนาคารกรุงเทพ ก็คือ บัตรบีเฟริส , บัตรโกลบอลอิเล็กตรอน ของธนาคารกสิกรไทย เป็นต้นเตรียมไว้ เนื่องจากบัตรประเภทนี้สามารถกดเงินสดได้ตามตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ PLUS พลัสที่ญี่ปุ่นได้นั่นเองและเพื่อสำรองในกรณีฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้เงินสด ปัจจุบันตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ พลัสส่วนใหญ่จะเป็นตู้เอทีเอ็มของไปรษณีย์(ซึ่งจะเสียค่าธรรมเนียมต่อครั้ง ไม่ว่าจะถอนเงินจำนวนมากเท่าไหร่ โดยครั้งละไม่เกิน 300,000 เยน) ซึ่งตู้เหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากจากเมื่อก่อน ทำให้มีความสะดวกพอสมควร

หลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็ควรเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีที่ไปรษณีย์ เตรียมไว้ด้วยเพื่อสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการฝาก , การถอน , การโอนภายในญี่ปุ่น , การกดเงินที่โอนมาจากเมืองไทย , การหักบัญชีเพื่อจ่ายค่าน้ำ , ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ และค่าแก๊ส เป็นต้น นั่นเอง

การเปิดบัญชีและการทำบัตรเอทีเอ็ม
หลักฐานจำเป็นที่จะต้องนำไปเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร บางธนาคารต้องใช้อิงกัง แต่บางธนาคารก็ไม่ต้องใช้เช่น ธนาคารโตเกียว มิซึบิชิเป็นต้น

สำหรับ
ธนาคารที่อยู่ใกลักับมหาวิทยาลัยโตไกมากที่สุดก็คือ ธนาคาโยโกฮาม่า (จะมีมากในเขตคานากาว่า) ซึ่งในการเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้ก็ใช้เพียงอิงกัง และบัตรเอเลี่ยนการ์ดเท่านั้น
หลังจากเปิดบัญชีแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ทางธนาคารจะส่งบัตรเอทีเอ็มมาให้ตามที่อยู่ที่เรากรอกลงไป หรือหากไม่สะดวกก็สามารถติดต่อมาขอรับที่ธนาคารด้วยตัวเองก็ได้

เรื่องส่วนลดนักศึกษาการซื้อตั๋วรถไฟ (TEIKIKEN)

สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยและจำเป็นต้องเดินทาง มาเรียนด้วยรถไฟก็สามารถซื้อตั๋วรถไฟในราคานักศึกษาได้ เนื่องจากตั๋วรถไฟในราคาปรกตินั้นราคาค่อนข้างแพง

ขั้นตอนโดยสรุป
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในวันที่มีการจัดการแนะนำเกี่ยวการเรียนและตารางวิชาเรียนให้นักศึกษานั้น สติ๊กเกอร์ส่วนลดสำหรับซื้อตั๋วรถไฟจะติดอยู่ด้านหลังของบัตรนักศึกษาที่จะแจกให้ในวันนั้น
กรอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่ลงไปที่สติ๊กเกอร์ ให้เรียบร้อย
นำบัตรนักศึกษาที่กรอกข้อมูลต่างๆแล้วไปขอแสตมป์ตราของมหาวิทยาลัยที่ตึก 4 หรือตึก 16 ถึงจะนำบัตรนักศึกษานั้นไปซื้อตั๋วรถไฟได้
ไปซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟใดก็ได้ที่อยู่ในช่วงการเดินทาง

 
All right reserved. Copyright (c) 2004 Thai Student Society at Tokai University. Contact : thaiintokai@yahoo.com